บลจ.วรรณ รับรางวัล Best Innovative Company Awards และ Best REIT Performance Awards จาก SET AWARDS 2022

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน


 สุดยอด 2 รางวัลแห่งปี Best Innovative Company Awards และ Best REIT Performance Awards

   คุณพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) พร้อมด้วยคุณอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด เข้ารับรางวัล Best Innovative Company Awards จากกองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (Life Settlement) และ Best REIT Performance Awards จากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ (GAHREIT) ในงาน SET AWARDS 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ส่งหน้านี้ให้เพื่อน