ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 ก.ค. 2565

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

มิถุนายน 2565

 08 มิ.ย.-12 ก.ค.   NBC    เสนอซื้อ     321,055,845 หุ้น หุ้นละ 1.30 บาท  กรกฎาคม 2565  04 ก.ค.-10 ส.ค.   NINE   เสนอซื้อ     636,049,286 หุ้น หุ้นละ 3.30 บาท  กรกฎาคม 2565  07 ก.ค.       BLESS   หลักทรัพย์ใหม่   800,000,000 หุ้น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (MAI)             CHAYO   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  32,738 หุ้น             DOHOME  หลักทรัพย์เพิ่มทุน  150,000 หุ้น             GRAND   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  55,555,555 หุ้น             IRCP   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  11,648,745 หุ้น             JKN    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  3,538,570 หุ้น             JMART   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  5,088,707 หุ้น             JMT    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  100,386 หุ้น             SINGER  หลักทรัพย์เพิ่มทุน  2,961,679 หุ้น             TNDT   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  4,778,972 หุ้น  11 ก.ค.       STANLY  XD       หุ้นละ 8.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ             ECL    XW       3 : 1             BTSGIF  ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 9.554 บาท เป็นหุ้นละ 9.492 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 12 ก.ค.       7UP-W4  ซื้อขายวันสุดท้าย  -

MILL-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ –

 14 ก.ค.       7UP-W4  XE       1 : 1 @ 2.25 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 2565)  20 ก.ค.       AEONTS  จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.65 บาท (รอบ 1 ก.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ             LHSC   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ             QHPF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ  22 ก.ค.       ALL-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย  -  25 ก.ค.       ALL-W1  XE       1 : 2.20 @ 1.2725 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 2 - 16 ส.ค. 2565)  26 ก.ค.       VGI    XD       หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ  27 ก.ค.       STANLY  จ่ายปันผล     หุ้นละ 8.50 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ  สิงหาคม 2565  01 ส.ค.       EPG    XD       หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ  03 ส.ค.       BLAND   XD       หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม             BTS    XD       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม             KYE    XD       หุ้นละ 8.55 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ             TMW    XD       หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

PACE-W3 ซื้อขายวันสุดท้าย –

 04 ส.ค.       MACO   XW       4 : 1             PACE-W3  XE       1 : 1 @ 0.25 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 11 - 28 ส.ค. 2565)  05 ส.ค.       PTL    XD       หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม  09 ส.ค.       7UP-W4  เพิกถอนหลักทรัพย์  -  10 ส.ค.       LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ  16 ส.ค.       3K-BAT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ  18 ส.ค.       BR    XW       2 : 1             TR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ

ALL-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ –

 19 ส.ค.       EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ             TSTH   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม             VGI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ  22 ส.ค.       BLAND   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท ปันผลจากกำไรสะสม             KYE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 8.55 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ             TMW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ             TTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.50 บาท ปันผลจากกำไรสะสม  23 ส.ค.       JP    XW       2 : 1             BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม  24 ส.ค.       MBAX   XW       3 : 1  25 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.65 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิ             PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 2565) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม  30 ส.ค.       PACE-W3  เพิกถอนหลักทรัพย์  -  กันยายน 2565  01 ก.ย.       SABUY   XW       5 : 2


ส่งหน้านี้ให้เพื่อน