ผ่างบ “อสังหา” ย้อนหลัง 5 ปี ม้ามืด PRIN กำไรครึ่งแรก 65 โต 130%

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์งวด 6 เดือนแรกของปี 2565 พบว่าสามารถกวาดกำไรสุทธิ 31,814 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.47% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 21,869 ล้านบาท

ทว่าหากเจาะลึกยังกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในภาคบ้านและคอนโดมิเนียมที่ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งในส่วนครึ่งปีแรกไม่ว่าจะเป็นส่วนของรายได้ กำไรสุทธิ รวมถึงอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น หรือ P/E และราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี หรือ P/BV ต่ำ พร้อมกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ D/E ต่ำกว่า 1 เท่า และยังคงรักษากำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน ได้แก่ PRIN, SENA, LPN, SPALI, AP และ QH

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIN ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2565 มีกำไรสุทธิ 200.28 ล้านบาท เติบโต 130.71% เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 86.81 ล้านบาท ขณะที่ค่า P/E ต่ำเพียง 9.61 เท่า ส่วนค่า P/BV อยู่ที่ 0.78 เท่า ด้าน D/E อยู่ที่ระดับ 1.20 เท่า

นอกจากนี้ยังตอกย้ำว่าพื้นฐานของบริษัทเติบโตแข็งแกร่งมีกำไรอย่างสม่ำเสมอ หากย้อนดูผลประกอบช่วงที่ผ่านมา 5 ปีต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2561-ครึ่งแรกปี 2565 พบว่าในปี 2561 มีกำไรสุทธิ 239.32 ล้านบาท ต่อมาในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 120.11 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2563 มีกำไรสุทธิ 302.23 ล้านบาท ส่วนในปี 2564 มีกำไรสุทธิ 287.87 ล้านบาท และครึ่งแรกปี 2565 มีกำไรสุทธิ 200.28 ล้านบาท

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษัทมีกำไร 639.48 ล้านบาท เติบโต 43.11% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 446.83 ล้านบาท ขณะที่ค่า P/E ต่ำเพียง 3.96 เท่า ส่วนค่า P/BV อยู่ที่ 0.70 เท่า ด้าน D/E อยู่ที่ระดับ 1.58 เท่า

ซึ่งหากย้อนดูผลประกอบช่วงที่ผ่านมา 5 ปีต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2561-ครึ่งแรกปี 2565 พบว่าในปี 2561 มีกำไรสุทธิ 939.61 ล้านบาท ต่อมาในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 890.05 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2563 มีกำไรสุทธิ 1,119.42 ล้านบาท ส่วนในปี 2564 มีกำไรสุทธิ 1,250.42  ล้านบาท และครึ่งแรกปี 2565 มีกำไรสุทธิ 639.48 ล้านบาท

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN โชว์ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ทำกำไร 338.77 ล้านบาท เติบโต 38.92% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 243.85 ล้านบาท ขณะที่ค่า P/E อยู่ที่ 16.62 เท่า ส่วนค่า P/BV อยู่ที่ 0.57 เท่า ด้าน D/E อยู่ที่ระดับ 1.08 เท่า

โดยหากย้อนดูผลประกอบช่วงที่ผ่านมา 5 ปีต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2561-ครึ่งแรกปี 2565 พบว่าในปี 2561 มีกำไรสุทธิ 1,367.27 ล้านบาท ต่อมาในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 1,256.04 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2563 มีกำไรสุทธิ 716.35 ล้านบาท ส่วนในปี 2564 มีกำไรสุทธิ 302.34 ล้านบาท และครึ่งแรกปี 2565 มีกำไรสุทธิ 338.77 ล้านบาท

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI เปิดผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษัทมีกำไร 3,252.90 ล้านบาท เติบโต 31.61% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 2,471.54 ล้านบาท ขณะที่ค่า P/E อยู่ที่ 4.82 เท่า ส่วนค่า P/BV อยู่ที่ 0.87 เท่า ด้าน D/E อยู่ที่ระดับ 0.85 เท่า

ทั้งนี้หากย้อนดูผลประกอบช่วงที่ผ่านมา 5 ปีต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2561-ครึ่งแรกปี 2565 พบว่าในปี 2561 มีกำไรสุทธิ 5,770.42 ล้านบาท ต่อมาในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 5,402.76 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2563 มีกำไรสุทธิ 4,251.23 ล้านบาท ส่วนในปี 2564 มีกำไรสุทธิ 7,070.32 ล้านบาท และครึ่งแรกปี 2565 มีกำไรสุทธิ 3,252.90 ล้านบาท

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP โชว์ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2565 ทำกำไร 3,303.84 ล้านบาท เติบโต 31.22% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 2,517.76 ล้านบาท ขณะที่ค่า P/E อยู่ที่ 5.84 เท่า ส่วนค่า P/BV อยู่ที่ 0.91 เท่า ด้าน D/E อยู่ที่ระดับ 0.82 เท่า

หากย้อนดูผลประกอบช่วงที่ผ่านมา 5 ปีต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2561-ครึ่งแรกปี 2565 พบว่าในปี 2561 มีกำไรสุทธิ 3,865.41 ล้านบาท ต่อมาในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 3,067.51 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2563 มีกำไรสุทธิ 4,226.53 ล้านบาท ส่วนในปี 2564 มีกำไรสุทธิ 4,543.06 ล้านบาท และครึ่งแรกปี 2565 มีกำไรสุทธิ 3,303.84 ล้านบาท

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH เปิดผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2565 บริษัทมีกำไร 1,100.03 ล้านบาท เติบโต 20.51% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 912.81 ล้านบาท ขณะที่ค่า P/E อยู่ที่ 12.69 เท่า ส่วนค่า P/BV อยู่ที่ 0.87 เท่า ด้าน D/E อยู่ที่ระดับ 0.60 เท่า

ทั้งนี้หากย้อนดูผลประกอบช่วงที่ผ่านมา 5 ปีต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2561-ครึ่งแรกปี 2565 พบว่าในปี 2561 มีกำไรสุทธิ 3,800.74 ล้านบาท ต่อมาในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 2,853.86 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2563 มีกำไรสุทธิ 2,123.42 ล้านบาท ส่วนในปี 2564 มีกำไรสุทธิ 1,669.66 ล้านบาท และครึ่งแรกปี 2565 มีกำไรสุทธิ 1,100.03 ล้านบาท

สำหรับบริษัทข้างต้นที่ทำผลงานเติบโตแข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีแรก กระทั่งเมื่อไปสำรวจผลการประเมินของบริษัทหลักทรัพย์พบว่า คาดบริษัทดังกล่าวยังเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างเช่น บล.เคจีไอ ระบุว่า LPN ไตรมาส 3 กำไรจะเร่งตัวขึ้นทั้งจากงวดเดียวกันของปีก่อน และจากไตรมาสก่อน เนื่องมาจากบริษัทเริ่มโอนคอนโดมิเนียมสองโครงการ

ขณะเดียวกัน บล.ดาโอ ระบุว่า SPALI กำไรจะดีขึ้นจากช่วงครึ่งปีก่อน เนื่องจากจะมีการรับรู้รายได้ คอนโดใหม่ได้เต็มที่รวม 4 โครงการ และโครงการแนวราบจะยังเติบโตดีขึ้น ตามการเปิดตัวโครงการใหม่มากขึ้น นอกจากนั้นส่วนแบ่งกำไร JV จะดีขึ้นในครึ่งปีหลัง 2565 จากโครงการที่ออสเตรเลียจะมีการรับรู้รายได้มากขึ้น คาดกำไรปีนี้จะอยู่ที่ 7 พันล้านบาท

ด้าน บล.ทรีนีตี้ ระบุว่า AP ยังคงมีโครงการที่รอเปิดตัวใหม่ 40 โครงการในช่วงครึ่งปีหลัง 65 ที่จะมาหนุนทั้งยอดโอนและยอด Presales คาดกำไรสุทธิปี 65 อยู่ที่ 5.05 พันล้านบาท เป็นระดับ New High ปีที่ 3 ติดต่อกัน สำหรับไตรมาส 3/65 คาดกำไรใกล้เคียงกับไตรมาส 2/65 และปรับตัวสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยจะมาจาก Backlog โครงการแนวราบและจากการโอนโครงการ JV ใหม่ 2 โครงการ

นอกจากนี้ บล.ทรีนีตี้ ยังได้ระบุถึง QH ว่า กำไรปี 2565 ของ QH คาดจะอยู่ที่ 2.32 พันล้านบาท เติบโต 39% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากคาดการณ์ยอดโอนที่ 8.4 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 12% จากงวดเดียวกันของปีก่อน


ส่งหน้านี้ให้เพื่อน