“วิธี ลงทะเบียน รับสิทธิ” ค่าไฟ ค่าน้ำ 2565 เงื่อนไข ชดเชย

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

 • เผยแพร่ : 23/03/2022 17:22

“วิธี ลงทะเบียน รับสิทธิ” ค่าไฟ ค่าน้ำ 2565 เงื่อนไข ชดเชย สรุป 10 มาตรการ ลดค่าครองชีพ แบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อย เช็คครบที่นี่

“วิธี ลงทะเบียน รับสิทธิ” ค่าไฟ ค่าน้ำ TOP News สรุป 10 มาตรการ ลดค่าครองชีพ แบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อย และผู้ใช้แรงงาน หลังเกิดความผันผวนของ ราคาพลังงาน เช็คเงื่อนไขช่วยเหลือ ชดเชย ได้เลยที่นี่

10 มาตรการ ลดค่าครองชีพ

 1. การเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้ม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านคน โดยเพิ่มเงินจากเดิม 45 บาท เป็น 100 บาทต่อเดือน
 2. ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ค่าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนประมาณ 5,500 คน
 3. ช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก จำนวน 157,000 คน โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 250 บาทต่อเดือน และขอให้กรมการขนส่งทางบกกำกับราคาการให้บริการเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ต้องใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าเดิม
 4. คงราคาขายปลีกผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ไว้ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม
 5. ผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน สามารถซื้อก๊าซได้ในราคา 13.62 บาทต่อกิโลกรัม
 6. ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า ที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดยลดค่า Ft ลง 22 สตางค์ต่อหน่วย ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
 7. ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ที่ 30 บาทต่อลิตร ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2565 หลังจากนั้น รัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งนึง
 8. กำกับดูแลการปรับราคาก๊าซหุงต้ม ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน โดยใช้กองทุนน้ำมันเข้าไปช่วยลดผลกระทบจากการปรับราคาให้ไม่ขึ้นสูงเกินไป
 9. ลดอัตราเงินสบทบของนายจ้างและลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จาก 5% เหลือ 1% เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกำลังในการใช้จ่ายและผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไป
 10. ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 39 จาก 9% เหลือ 1.9% และลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตน มาตรา 40 ลงเหลือ 42 – 180 บาทต่อเดือน

“วิธี ลงทะเบียน รับสิทธิ” ค่าน้ำ

 • การประปาส่วนภูมิภาค : คลิกที่นี่

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 • เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)
 • ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิที่สำนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิไว้กับ กปภ. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)
 • ค่าน้ำประปาที่ได้รับสิทธิ คือ ค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2565) รวมระยะเวลา 12 เดือน
 • สนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน (ตามจำนวนเงินที่ใช้จริง)
 1. กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
 2. หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา
 • ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถชำระเงินค่าน้ำประปาที่สำนักงาน กปภ.สาขา หรือชำระเงินผ่านช่องทางรับชำระของ กปภ. ได้ตามปกติ
 • กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564
 • การประปานครหลวง : คลิกที่นี่

ลงทะเบียน

 • ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ กปน. (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้กับ กปน. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

ช่องทางการรับลงทะเบียน ได้แก่

 1. เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist/
 2. สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง
 3. ศูนย์บริการภาครัฐ 4 แห่ง (เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน , เดอะมอลล์บางแค และ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ)
 4. กองจัดเก็บพิเศษ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ

 • ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (รวม 12 เดือน)
 • ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท
 1. หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง
 2. หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
 3. หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

การรับสิทธิ

 • ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำประปาตามที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การประปานครหลวงตามปกติ (รองรับทุกช่องทางการชำระเงินที่ กปน. มีให้บริการ) และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ลูกค้าในช่วงกลางเดือนถัดไป

หมายเหตุ

 • จะได้รับสิทธิต่อเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และเข้าเงื่อนไขครบถ้วน
 • ทั้งนี้ จะไม่มีผลย้อนหลังกับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนก่อนที่มีการลงทะเบียน
 • สิทธินี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

“วิธี ลงทะเบียน รับสิทธิ” ค่าไฟ

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : คลิกที่นี่

เงื่อนไข

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565
 • การไฟฟ้านครหลวง : คลิกที่นี่

*** ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เดิมได้รับสิทธิต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

*** ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ จะได้รับสิทธิตามมาตรการฯ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าของเดือนที่ลงทะเบียนจนถึงเดือน กันยายน 2565

ในการนี้ กฟน. เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงในการรับสิทธิโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ผ่านแบบฟอร์มนี้

วิธี ลงทะเบียน รับสิทธิ


ส่งหน้านี้ให้เพื่อน