“เอพี” เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่ “กฟผ.”

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

บมจ. เอพี ไทยแลนด์ ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย องค์กรต้นแบบด้านนวัตกรรมการออกแบบและการก่อสร้างด้วยระบบ BIM (Building Information Modeling) อย่างครบวงจรรายแรกของประเทศ จัดงาน “AP – BIM Best Practice Sharing” เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ AP BIM ECOSYSTEM แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยความพิเศษนอกจากการแลกเปลี่ยน BIM Roadmap วิถีใหม่ของการทำงานร่วมกัน ยกระดับคุณภาพบุคลากรภายใน และพันธมิตรทางธุรกิจฯ ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 25 บริษัทแล้ว ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทำงานจริงภายใต้กระบวนการ BIM ที่บริษัทฯ ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างโครงการตึกสูงเครือเอพี “ทุกกระบวนการ” ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ก่อสร้าง และการส่งมอบที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักอาศัย รวมทั้งสิ้น 14 โครงการคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง มูลค่า 65,700 ล้านบาท ให้แก่หน่วยงานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง กฟผ.

โดยมีนายวิทการ จันทวิมล (ขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บมจ. เอพี ไทยแลนด์ ให้การต้อนรับ นางทิพวัลย์ อรุณมาศ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง กฟผ. ร่วมด้วย ผศ. ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร (กลาง) หัวหน้ามาตรฐาน สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ณ เอพี ไทยแลนด์ สำนักงานใหญ่


ส่งหน้านี้ให้เพื่อน