FPT เดินเครื่อง Digital Transformation

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

     FPT แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรชั้นนำแห่งแรกของประเทศไทย ที่ครอบคลุมด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ผนึกกำลังกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด นำ “B2P” ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างบนเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับธุรกิจ

     โดย FPT ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้มาแล้วกว่า 3 เดือน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก ปัจจุบันได้นำไปใช้กับซัพพลายเออร์ที่มีอยู่ 1,000 กว่าราย โดยตั้งเป้าเตรียมเพิ่มจำนวนซัพพลายเออร์เข้ามาใช้งานระบบ B2P มากขึ้น เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แม่นยำ มีความโปร่งใส และยกระดับกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างภายในบริษัทและนอกองค์กร

     B2P (Blockchain for Procure-to-Pay) คือ แพลตฟอร์มที่นำเอกสารทุกประเภทที่ใช้ในการจัดซื้อเข้าสู่ระบบ อาทิ PO (Purchase Order), GR (Goods Receipt), Invoice, Payment และเอกสารอื่นๆ โดยระบบบล็อกเชนจะช่วยลดเวลาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลด Manual Process ในการทำงาน ยกตัวอย่างการทำงานของ 3 Ways Matching ที่ระบบนำ 3 เอกสารคือ PO, GR และ Invoice มาจับคู่กันกับเรื่องราคา, จำนวนสินค้า, ราคาของ, วันที่ส่งของ โดยจะตรวจสอบความถูกต้องว่าสิ่งที่บันทึกเข้ามากับตรงกับรายการสั่งซื้อของบริษัท พร้อมส่งข้อมูลเข้าระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (ERP) และทำจ่ายผ่านระบบธนาคารทันที

     กล่าวได้ว่า B2P ช่วยให้การทำงานเป็นอัตโนมัติตั้งแต่การตรวจสอบ, การตั้งหนี้, เคลียร์หนี้ และทำจ่ายทั้งหมด ซึ่งช่วยลดการใช้กระดาษและลดการเดินเอกสาร ทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว

     จุดเด่นของ B2P คือ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงานของบริษัทและคู่ค้า โดยฝั่งซัพพลายเออร์สามารถกรอกข้อมูลได้เองและปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม สามารถตรวจสอบสถานะเอกสารได้ทันที เพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน และลดกระบวนการต่าง ๆ ด้านเอกสาร ที่สำคัญคือการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

     ข้อดีของระบบนี้ ยังเปิดโอกาสให้ SCB สามารถเข้าไปช่วยด้านสภาพคล่องให้กับซัพพลายเออร์ ผ่านบริการ SCB Supply Chain Financing ซึ่งจะเสริมการทำธุรกิจให้กับซัพพลายเออร์ของ FPT ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นอีกด้วย


ส่งหน้านี้ให้เพื่อน