บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/65 และ งวด 9 เดือนแรกปี 65 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ดังนี้

บริษัทรายงานผลการดําเนินงานสำหรับไตรมาส 3/65 กลุ่มบริษัทมีกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดมิเนียมและบ้าน จัดสรร 4,433.6 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กิจการร่วมค้า จำนวน 2,880.7 ล้านบาท และกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการที่อยู่ภายใต้กิจการร่วมค้า 1,552.9 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าทั้งสิ้น 187.9 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกําไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจำนวน 847.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.6% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่งผลมาจากการเริ่มรับรู้จากโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้กิจการร่วมค้า พาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ มูลค่า 12,000 ล้านบาท และการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมจากการกลับมาเปิดประเทศ โดยในระหว่างไตรมาส 3/2565 ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท