ประเด็นเด็ดเศรษฐกิจ : ทิศทางสถานีชาร์จรถ BEV

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

ประเด็นเด็ด 7 สี – สถานีชาร์จไฟฟ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์ เครื่องยนต์ไฟฟ้า ประเด็นเด็ดเศรษฐกิจ จะพาไปอัปเดตข้อมูลสถานีชาร์จ ที่พร้อมใช้งานขณะนี้กันมากน้อยแค่ไหน

สถานีชาร์จไฟฟ้าในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งหัวจ่ายไฟฟ้าถูกพัฒนาให้ใช้ระยะเวลาชาร์จที่สั้นลง เรียกกันว่าหัวจ่ายแบบ Fast Charge ที่ใช้เวลาชาร์จไฟจนถึงระดับ 80% ของความจุแบตเตอรี่เฉลี่ยไม่เกิน 1 ชั่วโมง เป็นอีกแรงกระตุ้น ให้คุณผู้ชมตัดสินใจซื้อรถยนต์ เครื่องยนต์ไฟฟ้า หรือ BEV เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหม

ไปดูข้อมูลจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่า ปัจจุบันสถานีชาร์จไฟฟ้าในประเทศไทยมีจำนวน 944 สถานี กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ขณะที่ข้อมูลจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยพบว่า ประเทศไทยมีจำนวนหัวจ่ายไฟ รวม 2,572 หัวจ่าย เพิ่มขึ้น 13%เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นหัวจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 46% เพิ่มขึ้น 53%YOY และ หัวจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 54% ลดลง 8%YOY ทั้งนี้ สถานีชาร์จไฟฟ้าจะตั้งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลัก และมีแนวโน้มขยายไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ในเขตต่างจังหวัดมากขึ้น โดยมีจุดให้บริการสาธารณะหรือตามอาคารต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า พื้นที่จอดรถ MRT คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชันเพื่อใช้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง ดูข้อมูลหัวชาร์จที่พร้อมใช้งาน หรือจองคิวการชาร์จล่วงหน้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานอีกด้วย

แนวโน้มจำนวนสถานีชาร์จไฟฟ้าในประเทศไทยคาดว่าเติบโตขึ้น ตามนโยบายการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 30/30 โดยประเมินว่า หัวจ่ายไฟฟ้าแบบ Fast Charge มีแนวโน้มเพิ่มในปี 2568 เป็น 2,200 – 4,400 หัวจ่าย และปี 2573 เพิ่มเป็น 12,000 หัวจ่าย โดยสถานีชาร์จไฟฟ้าจะครอบคลุมทั้งเมืองใหญ่ พื้นที่ท่องเที่ยว จุดแวะพัก และพื้นที่ชุมชน สถานีชาร์จที่เพิ่มขึ้น ก็เพราะแรงหนุนจากนโยบายรัฐบาล และความตื่นตัวของภาคเอกชนและกระแสความต้องการใช้รถ BEV ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลล่าสุดจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อนุมัติส่งเสริมการลงทุนสร้างสถานีชาร์จ BEV กับผู้ประกอบการ 5 ราย  มีหัวจ่ายไฟฟ้ารวม 7,036 หัวจ่าย แบ่งเป็นหัวจ่ายไฟฟ้าแบบ Fast Charge 3,086 หัวจ่าย ยอดเงินลงทุนรวม 2,175 ล้านบาท ทำให้ในอนาคตประเทศไทยจะมีจำนวนสถานีชาร์จไฟฟ้ามากที่สุดในอาเซียน

อีกหนึ่งทางเลือก หรือจะเรียกว่าทางออก ของผู้ใช้รถ BEV นั่นก็คือ การติดตั้ง Wallbox ในที่อยู่อาศัย เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสียเวลาเดินทางไปสถานีชาร์จไฟฟ้า หรือ ไม่มีสถานีชาร์จไฟฟ้าอยู่บริเวณใกล้บ้าน ถือว่าทิศทางของตลาด Wallbox ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน


ส่งหน้านี้ให้เพื่อน